Oro kondicionavimas

Oro kondicionavimas

Išvenkite išlaidų, susijusių su įrangos nereguliavimu ir gedimais

Netinkamai valdomas ir prižiūrimas oro kondicionierius gali padvigubinti biuro sąskaitą už bendrą sunaudotą elektros energiją, todėl

nustatykite tinkamą įjungimo temperatūrą ir patikrinkite, kur yra oro kondicionavimo sistemos temperatūros jutikliai.

Nustatykite, kad oro kondicionavimo sistema įsijungtų patalpos temperatūrai pasiekus 24 °C.

Nustatykite, kad šildymo sistema išsijungtų patalpos temperatūrai pasiekus 19 °C.

Temperatūros jutikliai turi būti patalpos viduryje ar labiausiai užimtoje vietoje, jų neturi dengti užuolaidos ar baldai.

Vien tik 1 °C skirtumas gali per metus padidinti ar sumažinti Jūsų sąskaitą už oro kondicionavimą 8–11 proc.

Užtikrinkite reguliarią profesionalią techninę priežiūrą

Gedimų atveju oro kondicionavimo sistemos elektros energijos sąnaudos gali padidėti net iki 80 proc. lyginant su nurodytomis sąnaudomis.

Norėdami užtikrinti, kad Jūsų oro kondicionavimo sistema veikia optimaliomis sąlygomis, sudarykite reguliarių profesionalios priežiūros inžinierių apsilankymų tvarkaraštį.

Rinkdamiesi kondicionavimo sistemą ieškokite efektyviai veikiančio modelio.

Pradėjus naudoti efektyviai veikiančius oro kondicionierius ir atlikus kitus veiksmus, galinčius palaikyti vėsą Jūsų patalpose, galima sumažinti oro kondicionavimo energijos sąnaudas iki 20–50 proc.

More