Žmogiškasis faktorius

Žmogiškasis faktorius

Norint sumažinti išlaidas, personalo informuotumas yra svarbiausias dalykas

Skatinkite biuro darbuotojus taupyti elektros energiją.

Elektros energijos taupymą aptarkite vidaus taisyklėse, mokymo ir motyvacijos programose.

Taip pavyks pastebimai sumažinti biuro sąskaitą už elektros energiją, kartais net iki 20 proc. neįsigyjant aparatinės ir programinės įrangos, tokios kaip elektros energijos taupymo prietaisai ir paslaugos.

Ant durų ir sienų virš jungiklių priklijuokite primenamuosius raštelius, kad išeinant iš patalpų reikia išjungti šviesą. Į įmonės vidaus politiką įtraukite taisyklę išjungti kompiuterius ir biuro įrangą darbo dienos pabaigoje ir pan.

Daugeliu atvejų energijos sąnaudos ir priemonės jai taupyti vartotojui nepastebimos. Dauguma žmonių tik apytikriai įsivaizduoja, kiek energijos jie sunaudoja įvairiems tikslams ir kokių rezultatų galėtų pasiekti pakeitę kasdienį elgesį ar imdamiesi priemonių veiksmingumui užtikrinti. Štai kodėl siekiant padaryti energijos sąnaudas pastebimas, atsakingiau suprantamas ir valdomas svarbi atsakomoji reakcija.

Paprastai tiesioginė atsakomoji reakcija (neatidėliotina reakcija – skaitiklio ar susijusio monitoriaus parodymai) padedasutaupyti apie 5–15 proc. Skaitiklio parodymai – tai aiškiai suprantama informacija, kuri parodo geresnės sąskaitos sudarymo ir monitoriaus duomenų pagrindą. Jei pastate neturite atskiro monitoriaus, skaitiklis turi būti aiškiai matomas. Gali būti numatoma, kad daugiau energijos eikvojantys vartotojai turi gauti daugiau atsakomosios reakcijos, nei mažiau eikvojantys.

Teikite darbuotojams atsakomąją reakciją – rodykite ankstesnius ir esamus duomenis apie energijos taupymą, naudokite tiesioginius monitorius ir kas savaitę teikite interaktyviąją ataskaitą elektroniniu būdu (per vidinį tinklą ar el. paštu)

More