Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Kas atsitiks, jeigu suvartosiu elektros  daugiau/ mažiau nei buvau planavęs?

Jeigu suvartosite daugiau  arba mažiau negu planavote (apie 40% ir daugiau), mes būsime dėkingi, jeigu apie tai informuosite mus el. paštu info@elektrum.lt
Mes netaikome jokiu baudų, jeigu Jūsų planuotas elektros energijos suvartojimo kiekis nesutampa su faktiškai suvartotu. Elektrum užtikrina Jums visą reikalingą elektros energijos kiekį už sutartyje numatytą kainą. 

Kokie yra elektros energijos, kurią aš perku iš Elektrum, ištekliai?

Motininė kompanija Latvenergo, yra pagrindinė elektros energijos gamintoja Latvijoje, kuri elektros energijos gamyboje naudoja 3 hidroelektrines  (pastatytas ant Daugavos upės), ir 2 termoelektrines. Dėl šitokių ekologiškų elektros gamybos būdų, Elektrum yra laikomas vienas iš pačių ekologiškiausių elektros energijos tiekėjų ES.

Pateikiame nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus:  

Europos Aplinkos Agentūra 

Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

Tarptautinė atominės energetikos agentūra 

Aplinkos apsaugos agentūra 

 

More