Šaldymo įranga

Išlaidos šaldymui gali sudaryti iki 70 proc. visos maisto parduotuvės vitrinoms skirtos energijos kainos.

Apie 90 proc. elektros energijos eikvojama šalto laikymo veiksmams.

Neperpildykite šaldomų vitrinų

Jei ant vitrinos padėta per daug produktų (pvz., gėrimų skardinių), jiems atšaldyti prireikia daugiau elektros energijos. Šaldomų produktų kiekį derinkite pagal pirkėjų aktyvumą atitinkamą sezoną įvairiu dienos metu, ir galėsite sutaupyti iki 15 proc. šaldymui naudojamos elektros energijos kainos.

Šilumos kaita

Šaldytuvus laikykite bent 15 centimetrų atstumu nuo sienų, kad užtikrintumėte tinkamą oro cirkuliaciją ir gerą šilumos kaitą kondensatoriuose.

Jei įmanoma, šaldomuosius kondensatorius įrenkite atokiau.

Atšildymas

Nustatykite, kad reguliariai vyktų atšildymo patikros.

Neleiskite šaltam orui ištrūkti iš šaldytuvų

Šaltas oras iš atvirų šaldytuvų nusileidžia ant grindų ir vėsina parduotuvės orą. Kompresoriaus varikliai veikia šaldymo režimu. Pritvirtinę užuolaidas, žaliuzes, stumdomas dureles ar dangčius galite sutaupyti iki 30 proc. šaldomosioms vitrinoms naudojamos elektros sąskaitos.

Dauguma šaldomųjų vitrinų būna atviros, o tai ženkliai padidina šaldymo sistemos terminę apkrovą. Tačiau yra įvairių priemonių terminei apkrovai sumažinti.

Galima rinktis iš toliau vardijamų priemonių.

• Juostinės užuolaidos – viena ant kitos užeinančios permatomos plastiko juostos, pritvirtinamos prie vitrinos lentynų priekio.

• Stumdomos durys – permatomos durys, pritvirtinamos prie vitrinos lentynų priekio.

• Dangčiai (burbuliuoti dangčiai) – tvirti plastiko dangčiai, pritvirtinami prie atvirų šaldiklių viršaus.

• Naktinės žaliuzės – ritininės žaliuzės, pritvirtinamos prie atvirų lentynų ir uždaromos, kai parduotuvėje neprekiaujama.

Atidarydami naują parduotuvę ar planuodami didelius įrangos keitimus pagalvokite apie veiksmingai energiją naudojančius šaldytuvus įmontuotomis permatomomis stiklo durimis.

Šaldymo sistemos valdymas

Šaldymo sistemos valdymo priemonių funkcijos ir sudėtingumas gali labai skirtis. Paprasčiausia valdymo priemonė yra termostatas, kuris kontroliuoja šaldomos erdvės temperatūrą. Sudėtingesnes sistemas su keliais kompresoriais reikia valdyti išmaniau. Tinkamai naudojamos valdymo priemonės gali pastebimai sumažinti šaldymo sistemai naudojamos elektros energijos kiekį. Kai kurios valdymo priemonės stebi aplinkos temperatūrą ir (arba) apkrovą bei reguliuoja optimalų kompresijos ir (arba) garavimo slėgį.

Kondensaciniai šildytuvo valdymo reguliatoriai leidžia sutaupyti energiją, nes tokie šildytuvai naudojami tik esant poreikiui. Remiantis tyrimais galima sumažinti elektros energiją:

• 6 proc. – maisto prekių parduotuvių vitrinoms;

• 14 proc. – atviriems šaldikliams;

• 20 proc. – atviriems šaldytuvams.

Vitrinas išjunkite po kelių valandų darbo

Jei šaldomosiose vitrinose laikote negreitai gendančius produktus, tokius, kaip gazuotieji gėrimai, išjunkite jas po kelių valandų darbo. Įrenkite paprastą savaitinį laikmatį. Taip galite sutaupyti iki 30–50 proc. vitrinoms naudojamos elektros energijos sąskaitos.

Vidaus ir vitrinų apšvietimas

Gerai išnaudokite dienos šviesą

Apšvietimas yra labai svarbus papildomas prekybos veiksnys, kuriam tenka apie 20–60 proc. tipinės mažmeninės prekybos parduotuvės bendros sąskaitos už elektros energiją, neskaičiuojant dėl apšvietimo padidėjusios vėsinimo sistemų apkrovos.

Gerai išnaudokite dienos šviesą: ji nekainuoja ir gali sumažinti išlaidas apšvietimui iki 15 proc. Kai dienos šviesos nepakanka, įjunkite šviesas tik prieš pat darbo pradžią. Stenkitės sumažinti šviesos deginimo laiką ir įjungtų šviesos šaltinių skaičių.

Jau daugybę metų bakalėjos parduotuvės įrengiamos taip, kad į vidų patektų kuo mažiau natūralios šviesos, nes saulės šviesos spinduliai ne tik apkrautų vidaus vėsinimo sistemas ir gadintų produktus, bet taip pat trukdytų brūkšninių kodų skaitytuvų darbui. Tačiau tinkamai skleidžiama dienos šviesa nesukelia tokių neigiamų rezultatų ir teikia daug privalumų. Skaidrūs langai ir stogo langai įleidžia šilumą ir spindulius į supermarketų vidų, bet juos nudažius ar padengus specialia danga natūralią šviesą galima išsklaidyti ir sukurti malonią aplinką. Kartu su papildoma dirbtine šviesa natūrali šviesa gali tinkamai apšviesti ir pabrėžti produktų vitrinų spalvas. Paprastai tiek produktai, tiek žmonės geriau atrodo esant šiltai natūraliai šviesai, kurios spalvos temperatūra aukštesnė nei paprastai supermarketuose naudojamos dirbtinės šviesos. Bakalėjos parduotuvių interjero dizaineriai pakeitė savo nuomonę apie dienos šviesą pirmiausia dėl geresnio produktų vaizdo ir pirkėjų patirties, o energijos taupymas yra teigiamas pašalinis reiškinys.

Apšvietimo naujinimas (modifikavimas) ir priemonės

Apšvietimas svarbus tiek kuriant aplinką, tiek darant prekyvietę patrauklią pirkėjams. Itin veiksmingas apšvietimas mažina sąskaitas už elektrą ir skatina didesnį pirkimą. Modifikavus apšvietimo sistemas galima sutaupyti nuo 30 iki 50 proc. apšvietimo energijos ir nuo 10 iki 20 proc. šaldymo įrangai naudojamos energijos.

Apgalvokite toliau siūlomus apšvietimo pokyčius.

Vitrinų apšvietimas

Tinkamas vitrinų apšvietimas yra itin svarbus vykdant mažmeninę prekybą ir siekiant išvengti prekių grąžinimo. Pabrėžiant prekes paprastai naudojamos kvarco halogeninės lempos, nes jos teikia ryškios fokusuotos šviesos stulpą. Deja, kvarco halogeninės lempos neveiksmingai naudoja elektrą. Veiksminga alternatyva norint pabrėžti prekes gali būti kompaktiški metaliniai šviestuvai su fluorescentinėmis ar halogenidų lempomis arba nukreiptos šviesos lempos.  Pasitarkite su apšvietimo specialistu dėl šviestuvų išdėstymo, ar pakankamas apšvietimo lygis ir kokybė, ar tinkamai perteikiamos spalvos, ar jos dera, taip pat dėl energijos naudojimo veiksmingumo.

Vitrinų apšvietimas (paprastai halogeninis) gamina šilumos perteklių, o tai sudaro papildomą apkrovą oro kondicionieriui. 

Norint įsirengti veiksmingai eikvojantį elektros energiją apšvietimą, galima rinktis iš dviejų galimybių – pakeisti lempas ar šviestuvus.

Pakeiskite kaitinamąsias lemputes. Paprastai jas galima pakeisti dviem tinkamais lempučių tipais – taupiosiomis halogeninėmis lemputėmis, kurios sutaupo 30 proc. energijos, kurios nuo pat jų naudojimo pradžios gali šviesti visu ryškumu ar būti pritemdomos, arba kompaktiškomis fluorescentinėmis lemputėmis, eikvojančiomis iki 80 proc. mažiau elektros, teikiančiomis ne mažiau šviesos ir degančiomis iki 10 kartų ilgiau, bet pritemdomos gali būti tik kelių modelių lemputės, be to, visu ryškumu jos pradeda šviesti tik praėjus tam tikram laikui.

Pakeiskite įprastas halogenines lemputes pažangiosiomis taupiosiomis halogeninėmis lemputėmis, kurias naudojant galima sutaupyti iki 30 proc. sąskaitos už apšvietimui skirtą elektrą.

Oro kondicionavimas

Išvenkite išlaidų, susijusių su nesureguliuotomis nuostatomis ir neveika

Bakalėjos parduotuvėse šildymo, vėsinimo ir šaldymo sistemos dažnai papildo viena kitą. Jei šalto oro sklidimas iš šaldiklių kontroliuojamas (pvz., vitrinose įrengus duris, naktinę uždangą ar užuolaidas), parduotuvės orą reikia mažiau šildyti.

Bakalėjos parduotuvėse itin svarbu kontroliuoti drėgnumą, nes dėl drėgmės gali apledyti šaldymo sistemos, o ant vitrinų durelių susidarytų kondensatas. Veiksmingai susidoroti su dideliu drėgnumu galima naudojant sausiklius ir (arba) energijos atgaminimo sistemas.

Netinkamai valdomas ir prižiūrimas oro kondicionierius gali padvigubinti parduotuvės sąskaitą už bendrą sunaudotą elektros energiją, todėl nustatykite tinkamą įjungimo temperatūrą ir patikrinkite, kur yra oro kondicionavimo sistemos temperatūros jutikliai.

Nustatykite, kad oro kondicionavimo sistema įsijungtų patalpos temperatūrai pasiekus 24 °C.

Nustatykite, kad šildymo sistema išsijungtų patalpos temperatūrai pasiekus 19 °C.

Temperatūros jutikliai turi būti patalpos viduryje ar labiausiai užimtoje vietoje, jų neturi dengti užuolaidos ar baldai.

Vien tik 1 °C skirtumas gali per metus padidinti ar sumažinti Jūsų sąskaitą už oro kondicionavimą 8–11 proc.

Užtikrinkite reguliarią profesionalią techninę priežiūrą

Gedimų atveju oro kondicionavimo sistemos elektros energijos sąnaudos gali padidėti net iki 80 proc. lyginant su nurodytomis sąnaudomis.

Norėdami užtikrinti, kad Jūsų oro kondicionavimo sistema veikia optimaliomis sąlygomis, neprateka, o aušinamojo skysčio lygis atitinka gamintojo rekomendacijas, sudarykite reguliarių profesionalios priežiūros inžinierių apsilankymų tvarkaraštį.

Rinkdamiesi kondicionavimo sistemą ieškokite itin veiksmingo modelio.

Pradėjus naudoti itin veiksmingus oro kondicionierius ir atlikus kitus veiksmus, galinčius palaikyti vėsą Jūsų patalpose, galima sumažinti oro kondicionavimo energijos sąnaudas iki 20–50 proc.

Ventiliatoriai

Ventiliatoriai gali būti kabinami ant lubų, staliniai, statomi ant grindų, montuojami ant stulpų ar sienų. Šie ventiliatoriai vėsina orą, ir dėl to geriau jaučiamasi parduotuvėje, net jei ji yra vėdinama natūraliu būdu ar joje įrengtas oro kondicionierius. Iš šių ventiliatorių veiksmingiausi yra kabinami ant lubų, nes jie išjudina patalpos orą ir sukelia oro trauką.

Jei naudojate oro kondicionierių, įjungę ant lubų kabinamą ventiliatorių galite neprarasdami komforto pakelti termostato nuostatas apie 2–3 °C.

Kai orai yra ne itin karšti, naudodami ant lubų kabinamą ventiliatorių galite iš viso neįjungti oro kondicionieriaus. Įrenkite ventiliatorius visose patalpose, kurias reikia vėsinti esant karštiems orams. Norint sukurti malonų kūną vėsinantį vėjelį per vasaros karščius ventiliatoriaus mentelės turi suktis atbuline eiga, t. y. prieš laikrodžio rodyklę. Oro judėjimas daro tokį pat malonų poveikį, lyg vėduotumėtės žurnalu norėdami atsigaivinti, kai karšta ir tvanku.  Jei lauko temperatūra yra ne per aukšta, galite sudaryti malonią aplinką išjungę oro kondicionierių, atidarę kelis langus ir įjungę ant lubų kabinamą ventiliatorių, kad jis judintų iš lauko patenkantį orą. Kai išeinate iš patalpos, išjunkite ant lubų kabinamą ventiliatorių (arba prijunkite jį per buvimo jutiklį) – ventiliatoriai vėsina žmones, o ne patalpas, nes sukelia vėjelį.

Jei norite sutaupyti kuo daugiau energijos, turėtumėte įrengti veiksmingai energiją naudojantį ant lubų kabinamą ventiliatorių. Tokie ventiliatoriai judina maždaug 15 proc. daugiau oro, nei įprasti ant lubų kabinami ventiliatoriai, bet yra ne mažiau stilingi ir patrauklūs.

Naudojant kambarinius veiksmingai energija naudojančius ventiliatorius sąskaitos už elektros energiją, naudojamą oro kondicionavimui, sumažėja iki 15–30 proc. per metus (elektros, naudojamos ventiliatoriui, kaina iš šios sumos išskaičiuota).

Šildymas

Išvenkite išlaidų, susijusių su nesureguliuotomis nuostatomis ir neveika

Bakalėjos parduotuvėse šildymo, vėsinimo ir šaldymo sistemos dažnai papildo viena kitą. Jei šalto oro sklidimas iš šaldiklių kontroliuojamas (pvz., vitrinose įrengus duris, naktinę uždangą ar užuolaidas), parduotuvės orą reikia mažiau šildyti.

Bakalėjos parduotuvėse itin svarbu kontroliuoti drėgnumą, nes dėl drėgmės gali apledyti šaldymo sistemos, o ant vitrinų durelių susidarytų kondensatas. Veiksmingai susidoroti su dideliu drėgnumu galima naudojant sausiklius ir (arba) energijos atgaminimo sistemas.

Netinkamai valdomas ir prižiūrimas oro kondicionierius gali padvigubinti parduotuvės sąskaitą už bendrą sunaudotą elektros energiją, todėl nustatykite tinkamą įjungimo temperatūrą ir patikrinkite, kur yra oro kondicionavimo sistemos temperatūros jutikliai.

Nustatykite, kad oro kondicionavimo sistema įsijungtų patalpos temperatūrai pasiekus 24 °C.

Nustatykite, kad šildymo sistema išsijungtų patalpos temperatūrai pasiekus 19 °C.

Temperatūros jutikliai turi būti patalpos viduryje ar labiausiai užimtoje vietoje, jų neturi dengti užuolaidos ar baldai.

Vien tik 1 °C skirtumas gali per metus padidinti ar sumažinti Jūsų sąskaitą už oro kondicionavimą 8–11 proc.

Užtikrinkite reguliarią profesionalią techninę priežiūrą

Gedimų atveju oro kondicionavimo sistemos elektros energijos sąnaudos gali padidėti net iki 80 proc. lyginant su nurodytomis sąnaudomis.

Norėdami užtikrinti, kad Jūsų oro kondicionavimo sistema veikia optimaliomis sąlygomis, neprateka, o aušinamojo skysčio lygis atitinka gamintojo rekomendacijas, sudarykite reguliarių profesionalios priežiūros inžinierių apsilankymų tvarkaraštį.

Rinkdamiesi kondicionavimo sistemą ieškokite itin veiksmingo modelio.

Pradėjus naudoti itin veiksmingus oro kondicionierius ir atlikus kitus veiksmus, galinčius palaikyti vėsą Jūsų patalpose, galima sumažinti oro kondicionavimo energijos sąnaudas iki 20–50 proc.

Ventiliatoriai

Ventiliatoriai gali būti kabinami ant lubų, staliniai, statomi ant grindų, montuojami ant stulpų ar sienų. Šie ventiliatoriai vėsina orą, ir dėl to geriau jaučiamasi parduotuvėje, net jei ji yra vėdinama natūraliu būdu ar joje įrengtas oro kondicionierius. Iš šių ventiliatorių veiksmingiausi yra kabinami ant lubų, nes jie išjudina patalpos orą ir sukelia oro trauką.

Jei naudojate oro kondicionierių, įjungę ant lubų kabinamą ventiliatorių galite neprarasdami komforto pakelti termostato nuostatas apie 2–3 °C.

Kai orai yra ne itin karšti, naudodami ant lubų kabinamą ventiliatorių galite iš viso neįjungti oro kondicionieriaus. Įrenkite ventiliatorius visose patalpose, kurias reikia vėsinti esant karštiems orams. Norint sukurti malonų kūną vėsinantį vėjelį per vasaros karščius ventiliatoriaus mentelės turi suktis atbuline eiga, t. y. prieš laikrodžio rodyklę. Oro judėjimas daro tokį pat malonų poveikį, lyg vėduotumėtės žurnalu norėdami atsigaivinti, kai karšta ir tvanku.  Jei lauko temperatūra yra ne per aukšta, galite sudaryti malonią aplinką išjungę oro kondicionierių, atidarę kelis langus ir įjungę ant lubų kabinamą ventiliatorių, kad jis judintų iš lauko patenkantį orą. Kai išeinate iš patalpos, išjunkite ant lubų kabinamą ventiliatorių (arba prijunkite jį per buvimo jutiklį) – ventiliatoriai vėsina žmones, o ne patalpas, nes sukelia vėjelį.

Jei norite sutaupyti kuo daugiau energijos, turėtumėte įrengti veiksmingai energiją naudojantį ant lubų kabinamą ventiliatorių. Tokie ventiliatoriai judina maždaug 15 proc. daugiau oro, nei įprasti ant lubų kabinami ventiliatoriai, bet yra ne mažiau stilingi ir patrauklūs.

Naudojant kambarinius veiksmingai energija naudojančius ventiliatorius sąskaitos už elektros energiją, naudojamą oro kondicionavimui, sumažėja iki 15–30 proc. per metus (elektros, naudojamos ventiliatoriui, kaina iš šios sumos išskaičiuota).

Vairāk sadaļu