Elektrum

Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Elektrum Lietuva“, UAB. Kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais:

Adresas: Lvivo g. 21A, Vilnius, LT-09309, Lietuva.
Telefonas: +370 700 77 000.
El. pašto adresas: info@elektrum.lt.

Pažymime, kad kai kuriais atvejais Jūsų duomenys gali būti tvarkomi dviejų kartu veikiančių duomenų valdytojų:

1. Telefono pokalbių įrašymo atveju („Elektrum Lietuva“, UAB ir SIA „Latvenergo“ (Pulkveža Brieža g. 12, Ryga, LV-1230, Latvija)).

2. Santykių su klientais valdymo atveju ( „Elektrum Lietuva“, UAB  ir AB „Elektros skirstymo operatorius“ (Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215)).

Asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai:

  • Elektrum paslaugų teikimas:
  • Elektrum paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:
  • Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:
  • Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:
  • Socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas ir reprezentacija:
  • Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas ir Elektrum teisių įgyvendinimas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:


Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises: teisė susipažinti su duomenimis; teisė reikalauti ištaisyti duomenis; teisė reikalauti ištrinti duomenis; teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisė atšaukti sutikimą; teisė į duomenų perkeliamumą; teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Informuojame, kad žemiau nurodytais atvejais, Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, gali būti priimami automatizuoti sprendimai:

Klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija, kuri buvo perduota Elektrum apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis paslaugomis. Siekiant patenkinti Elektrum rinkodaros poreikius, Jūsų asmens duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai pranešimai siunčiami klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į sąskaitų apmokėjimo įpročius;

automatinis klientų duomenų, susijusių su klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais, profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo operacijas.

Asmens duomenų tvarkymo vaizdo stebėjimo srityje principai

Privatumo politika dabuotojų ir praktikantų įdarbinimo procese

Sužinoti daugiau

Vairāk sadaļu