Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek trunka kaupimo laikotarpis?

Gaminančių vartotojų pagaminta, bet nesuvartota elektros energija yra „kaupiama“ du metus. Kaupimo laikotarpio pradžia prasideda nuo balandžio 1 d., o pabaiga po dviejų kalendorinių metų – kovo 31 d. Pvz.: kaupimo pradžia buvo 2022 m. balandžio 1 d., o pabaiga - 2024 kovo 31 d. Nuo 2024 m. balandžio 1 d. prasidės naujas dviejų metų kaupimo laikotarpis, kuris truks iki 2026 m. kovo 31 d.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Ar nepanaudotas elektros energijos kiekis iš kaupimo laikotarpio perkeliamas į sekantį?

Ne, gaminančio vartotojo per kaupimo laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekį viršijantis į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis į kitą kaupimo laikotarpį nėra perkeliamas.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas nutinka nepanaudotam elektros energijos kiekiui po kaupiamojo laikotarpio pabaigos?

Už sukauptą, bet nesuvartotą elektros energiją per kaupiamąjį laikotarpį bus paskaičiuota kompensacija pagal Elektros tiekimo sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytą tvarką.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kaip apskaičiuojama kompensacija už nepanaudotą elektros energijos kiekį kaupiamajam laikotarpiui pasibaigus?

Kaupimo laikotarpio pabaigoje yra nustatoma sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė. Ji yra paskaičiuojama pagal Nord Pool elektros biržos paskutinių balandžio – rugpjūčio mėnesių kainos vidurkį.

Verslo klientų kompensacijos formulė.

Šiuo metu taikoma 1kWh kompensacijos vertė:  

paskutinių balandžio-rugpjūčio mėnesių Nord Pool NPS Lietuvos kainų zonos vidutinis elektros energijos kainos aritmetinis  vidurkis* minus 0,015 Eur/kWh.

Verslo klientams kompensacija bus 0,07106 Eur/kWh. Ši kaina galios iki 2025.08.31, kai bus žinomi sekančių balandžio - rugpjūčio mėn. Nord Pool elektros biržos kainos vidurkis.

* 2023 m. balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių Nord Pool elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinių kainų aritmetinis vidurkis yra 0,08606 EUR/kWh.

Privačių klientų kompensacijos formulė.

Šiuo metu taikoma 1kWh kompensacijos vertė:

 • lygi 0,08506 EUR/kWh*, jei su Elektrum sudarėte sutartį nuo 2022 m. balandžio 21 d.
 • lygi 2024 m. kovo mėn.** „Nord Pool“ elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutiniam kainų aritmetiniam vidurkiui, jei su Elektrum sudarėte sutartį iki 2022 m. balandžio 20 d.

Sukauptos ir nepanaudotos energijos kiekio kompensacijos sumą matysite sąskaitoje už 2024 m. balandžio mėn., kurią gausite 2024 m. gegužės mėn.

* paskutinių balandžio - rugpjūčio mėnesių Nord Pool NPS LT kainų zonos vidutinės elektros energijos kainos aritmetiniam vidurkiui atėmus 0.001 Eur/kWh. 2023 m. balandžio – rugpjūčio kalendorinių mėnesių Nord Pool elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinių kainų aritmetinis vidurkis yra 0.08606 EUR/kWh, o atėmus -0.001 EUR/kWh, galutinis tarifas yra 0.08506 EUR/kWh.

** 2024 m. kovo mėn. Nord Pool NPS LT kainų zonos vidutinės elektros energijos kainos aritmetinis vidurkis bus žinomas ne anksčiau kaip 2024 m. kovo 31 d.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kada ir kaip gausiu kompensaciją?

Sukauptos ir nepanaudotos energijos kiekio kompensacijos sumą matysite sąskaitoje už 2024 m. balandžio mėn., nuo 2024 m. gegužės mėn. kompensacijos suma bus naudojama Jūsų sąskaitoms padengti. Kompensacija paskaičiuojama automatiškai – klientams kreiptis papildomai nereikia.

Iki tol kol sąskaitoje yra nurodytas permokos dydis, norėdami gauti kompensaciją pinigine išraiška už likutinę sumą padengus sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą sumą už paslaugas (už sukauptą, bet nepanaudotą elektros energijos kiekį), yra reikalingas raštiškas kliento prašymas, kurį reikia atsiųsti į info@elektrum.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju kompensacija už sukauptą bet nesuvartotą kiekį pirmiausia bus panaudota padengti paskutinės sąskaitos sumai. Pvz.: kompensacija yra 100 Eur, o sąskaitos suma už Elektros tiekimą yra 20 Eur. Tokiu atveju suma, kurią išmokėtume būtų lygi likutinei sumai t.y 80 Eur.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Ką turiu daryti jei pereinu pas kitą nepriklausomą tiekėją viduryje kaupiamojo laikotarpio?

Nieko daryti nereikia, sukauptas kiekis bus perkeliamas kitam nepriklausom tiekėjui.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas yra gaminantys vartotojai?

Tai savarankiškai elektros energija apsirūpinantys asmenys, kurie gamina ir naudoja elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių toje pačioje vietoje savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti. Šių vartotojų elektra, kuri yra momentiškai sunaudojama, nėra apskaitoma, t.y. ji nieko nekainuoja.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas yra nutolę gaminantys vartotojai?

Tai vartotojai, gaminantys ir naudojantys elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių skirtinguose geografiniuose taškuose. Visas gaminamas elektros energijos kiekis pateikiamas į elektros tinklus.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai?

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Kiekvieną mėnesį ESO tinkle yra skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas, todėl galimi keli atsiskaitymo scenarijai:

 • A. Jeigu pagamintas kiekis didesnis, nei suvartotas – likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį.

Pvz. Juozas balandžio mėnesį pagamino 100kWh, o suvartojo 80kWh. Šiuo atveju klientas už 80kWh atsiskaito pagal gaminančio vartotojo pasirinktą planą, o 20kWh, kurie buvo nepanaudoti, persikelia į ateinantį gegužės mėnesį.

 • B. Jeigu pagamintas kiekis yra mažesnis, nei suvartotas ir nėra pasaugotos elektros energijos tinkle.

Pvz. Juozas balandžio mėnesį pagamino 100kWh, tačiau suvartojo 120kWh ir saugomos elektros energijos kiekis (rezervas) yra 0kWh. Tokiu atveju, Juozas 20kWh turės nusipirkti už standartinę elektros energijos kainą, kurią yra sutaręs su savo nepriklausomu elektros energijos tiekėju. Už 100kWh, kurias panaudos, Juozas atsiskaitys pagal pasirinktą gaminančio vartotojo planą.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kokie gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdai?

Saulės elektrinės pagamintą elektros energiją, kurios gaminantys vartotojai iškart nesunaudojo, gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – susigrąžinti, sumokant mokestį. Tokią paslaugą teikia ESO, taikydama žemiau pristatomus atsiskaitymo būdus.

 • Atsiskaitymas už atgautą energiją. Geriausias saulės elektrinės atveju, kai momentinis vartojimas yra 30% ir daugiau.
 • Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią. Mokama už elektrinės leistinos generuoti galios kilovatą (kW). Rekomenduojama nutolusios elektrinės (saulės parko) atveju.
 • Atsiskaitymas kilovatvalandėmis. Geriausias, kai integruota elektrinės galia yra ~30% didesnė nei kliento suvartojimai.
 • Atsiskaitymas pagal  elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą. Persiuntimo paslaugos tarifai nurodyti čia: https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/tarifai-kainos-atsiskaitymas-ir-skolos/persiuntimo-paslaugos-kainos-2024.html

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kokie gaminančio vartotojo atsiskaitymo planai?

Buitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas gali keisti atsiskaitymo būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių arba per vieną mėnesį po to, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato naują naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą. Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą, turėtų pateikti prašymą ESO savitarnoje arba el. paštu: info@eso.lt. Prašymo formą rasite čia.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas yra elektros energijos supirkimas arba perkėlimas?

Jūsų elektros energijos kiekis, sukauptas nuo šių metų balandžio 1 d., iki sutarties nutraukimo datos, gali būti:

 • perkeltas naujam elektros energijos ar garantiniam tiekėjui. Jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia, kiekis perkeliamas automatiškai;
 • kompensuojamas iš senojo elektros tiekėjo, pagal senojo tiekėjo iš anksto nustatytas sąlygas*;
 • baigiantis kaupiamajam laikotarpiui, kiekis į naują laikotarpį nėra perkeliamas.* Tiekėjas moka kompensaciją vartotojui.

Kompensacija, Jūsų elektros energijos sukauptam kiekiui, gali būti taikoma šiais atvejais:

 • jei gaminantis vartotojas, nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos, iki kovo 31 dienos (kas du metus), į elektros tinklus patiekė didesnį elektros energijos kiekį, nei suvartojo;
 • jei gaminantis vartotojas  keičia elektros energijos tiekėją savo objektui;
 • jei gaminantis vartotojas nutraukia sutartį su tiekėju ar garantiniu tiekėju.

Kompensacijos vertę nustatome pagal vartotojo ir Tiekėjo (arba Garantinio tiekėjo) sutartyje numatytą tvarką ir sąlygas. „Elektrum Lietuva“ vartotojui kompensuoja , mokėdamas už teigiamą elektros energijos Kiekį kainą, kuri lygi paskutinių balandžio-rugpjūčio mėnesių Nord Pool NPS LT kainų zonos vidutinės elektros energijos kainos aritmetiniam vidurkiui atėmus 0.001 Eur/kWh.

*Norint gauti kompensaciją, privaloma pateikti prašymą elektros energijos tiekėjui iki sutarties nutraukimo dienos. Kitu atveju, bus laikoma, kad kiekis gali būti perkeliamas naujam tiekėjui.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas yra dvipusė apskaita?

Dvipusė apskaita (Net Metering) yra AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros apskaitymo metodas, kuris fiksuoja tiek suvartotos, tiek sugeneruotos elektros kiekį. Jos pagalba ESO apskaičiuoja kiek kilovatvalandžių klientas sugeneravo daugiau negu suvartojo (t.y. ši sistema neskaičiuoja tos energijos dalies, kurią pasigaminote ir iš karto suvartojote).

Saulės gaminamos energijos dalį naudojate iškart, o elektros perteklius yra perduodamas ESO (saugojimui). Nakties metu ir žiemą, kai saulės mažiau arba jos nėra, iš elektros tinklų (ESO) naudojate į tinklus atiduotą saugoti elektrą (vietoje įprastai mokamos sumos, mokėsite ESO tik už pasaugojimą).

Dvipusės apskaitos metai (Kaupiamasis periodas) – nuo balandžio 1 iki kovo 31 d. Kas du metus Šiuo laikotarpiu galima sukaupti bei išnaudoti pasaugoti paliktą elektros energiją.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Dabar turiu dviejų laiko zonų tarifą. Ar kažkas keičiasi įsigijus elektrinę iš saulės parko?

Gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita gali būti vykdoma vienos, dviejų bei keturių laiko zonų. Todėl įsigijus dalį saulės parko niekas nesikeis.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Ar įsigijus ar išsinuomojus elektrinę saulės parke bus keičiamas skaitiklis?

Pasirašius naują gaminančio vartotojo elektros pirkimo – pardavimo sutartį, Jums ESO įrengs nemokamą išmanųjį dvipusį skaitiklį. Išmanusis dvipusis skaitiklis kiekvieną mėnesį automatiškai nuotoliniu būdu nuskaito saulės parko gamybos ir kliento suvartojimo rodmenis, todėl klientas savo sąskaitoje matys:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio);
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Vairāk sadaļu