Elektrum

Saulės energijos vartotojų tipai

Gaminantys vartotojai

Tai savarankiškai elektros energija apsirūpinantys asmenys, kurie gamina ir naudoja elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių toje pačioje vietoje savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti. Šių vartotojų elektra, kuri yra momentiškai sunaudojama, nėra apskaitoma, t.y. ji nieko nekainuoja.

Nutolę gaminantys vartotojai

Tai vartotojai, gaminantys ir naudojantys elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių skirtinguose geografiniuose taškuose. Visas gaminamas elektros energijos kiekis pateikiamas į elektros tinklus.  

Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai?

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

  • iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
  • pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Kiekvieną mėnesį ESO tinkle yra skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas, todėl galimi keli atsiskaitymo scenarijai:


A. Jeigu pagamintas kiekis didesnis, nei suvartotas  likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį.

Pvz. Juozas balandžio mėnesį pagamino 100 kWh, o suvartojo 80kWh. Šiuo atveju klientas už 80 kWh atsiskaito pagal gaminančio vartotojo pasirinktą planą, o 20 kWh, kurie buvo nepanaudoti, persikelia į ateinantį gegužės mėnesį.

B. Jeigu pagamintas kiekis yra mažesnis, nei suvartotas ir nėra pasaugotos elektros energijos tinkle.


Pvz. Juozas balandžio mėnesį pagamino 100 kWh, tačiau suvartojo 120 kWh ir saugomos elektros energijos kiekis (rezervas) yra 0 kWh. Tokiu atveju, Juozas 20 kWh turės nusipirkti už standartinę elektros energijos kainą, kurią yra sutaręs su savo nepriklausomu elektros energijos tiekėju. Už 100 kWh, kurias panaudos, Juozas atsiskaitys pagal pasirinktą gaminančio vartotojo planą.

Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdai

Saulės elektrinės pagamintą elektros energiją, kurios gaminantys vartotojai iškart nesunaudojo, gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – susigrąžinti, sumokant mokestį. Tokią paslaugą teikia ESO, taikydama žemiau pristatomus atsiskaitymo būdus.

Gaminančio vartotojo atsiskaitymo planai

Gaminančio vartotojo atsikaitymo planai, galiojantys nuo 2023 m.:

Elektros energijos supirkimas arba perkėlimas

Jūsų elektros energijos kiekis, sukauptas nuo 2022 m. balandžio iki sutarties nutraukimo datos, gali būti:

  • perkeltas naujam elektros energijos ar garantiniam tiekėjui. Jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia, kiekis perkeliamas automatiškai;
  • kompensuojamas iš senojo elektros tiekėjo, pagal senojo tiekėjo iš anksto nustatytas sąlygas*.

 

Kompensacija, Jūsų elektros energijos sukauptam kiekiui, gali būti taikoma šiais atvejais:

  • jei gaminantis vartotojas, kas du metus (skaičiuojant nuo 2022 m.) į elektros tinklus patiekė didesnį elektros energijos kiekį, nei suvartojo**;
  • jei gaminantis vartotojas  keičia elektros energijos tiekėją savo objektui;
  • jei gaminantis vartotojas nutraukia sutartį su tiekėju ar garantiniu tiekėju.

Kompensacijos vertę nustatome pagal vartotojo ir Tiekėjo (arba Garantinio tiekėjo) sutartyje numatytą tvarką ir sąlygas. Sutarties sąlygas rasite čia.

*Norint gauti kompensaciją, privaloma pateikti prašymą elektros energijos tiekėjui iki sutarties nutraukimo dienos. Kitu atveju, bus laikoma, kad kiekis gali būti perkeliamas naujam tiekėjui. Prašymo formą rasite čia.

**Baigiantis kaupiamajam laikotarpiui, kiekis į naują laikotarpį nėra perkeliamas, Tiekėjas moka kompensaciją vartotojui.

Pasirinkite nepriklausomą elektros tiekėją

Gaminantys vartotojai renkasi „Elektrum“

Pasirinkite nepriklausomą elektros tiekėjo elektros energijos planą, jei saulės elektrinė nepagamintų pakankamai elektros energijos. Elektros energiją galite įsigyti palankia kaina su vienu iš „Elektrum“ planų. 

Išsirinkite planą

Vairāk sadaļu