Elektrum

Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Džiaugiamės priklausydami didelei „Latvenergo“ šeimai, kuri yra didžiausia elektros tiekimo grupė Baltijos šalyse. Nors savo veiklą Lietuvoje pradėjome vos prieš dešimt metų, atsinešame net 80 metų patirtį Baltijos šalių energetikos sektoriuje. Tai garantuoja mūsų paslaugų saugumą ir stabilumą.

Įmonė „Elektrum Lietuva“ UAB siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma efektyviai ir stengiamės kuo labiau sumažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos pagalba siekiame užtikrinti darbuotojų, rangovų bei kitų suinteresuotų šalių, kuriuos gali paveikti įmonės veikla saugą, gerovę bei sveikatą.

Siekiant minėtų tikslų „Elektrum Lietuva“, UAB darbuotojai:

  • užtikrina, kad integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems integruotos vadybos sistemos tikslams;
  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;
  • siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai
  • įsipareigoja užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams, užkirsti kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams, bei mažinti darbuotojų saugos ir sveikatos riziką;
  • stengiasi, kiek įmanoma šalinti veikloje kylančius pavojus tokiu būdu mažindama darbuotojų saugai ir sveikatai kylančią riziką;
  • užtikrina galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įmonės veikloje.

Daugiau apie Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką galite skaityti čia.

Vairāk sadaļu