Elektrum

El. energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Vadovaujantis LR Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, UAB "Elektrum Lietuva" 2017-10-31 su Energetikos ministerija sudarė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo UAB "Elektrum Lietuva" susitarė per 2017-2020 m. šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais ir tokiu būdu įgyvendinti susitartas energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones. 2017 metais įgyvendinome keletą  energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių: paskelbėme informaciją savo interneto svetainėje apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones bei  visus savo klientus kvietėme susipažinti su  naujienlaiškiu informacija apie tai, kaip vartotojų veiksmai ir kasdienio gyvenimo įpročiai gali įtakoti tiek šeimos efektyvų finansinių išteklių naudojimą, tiek ir bendrų gamtinių išteklių naudojimą bei apsaugą. Kvietėme susipažinti kas yra efektyvus elektros vartojimas, pateikėme energijos vartojimo efektyvumo patarimus, kurie yra draugiški aplinkai ir piniginei.

Kuomet elektros energijos ištekliai yra riboti, bet jų paklausa nuolatos didėja, kaip niekad svarbu surasti būdų, kaip mums visiems naudoti elektros energiją efektyviai. Patikimiausias, pigiausias ir saugiausias aplinkai elektros energijos naudojimo būdas – tai optimizuotas elektros energijos vartojimas.

Ar Jūsų įmonė žino kaip optimizuoti elektros energijos suvartojimą ir išlaidas? Mes galime Jums suteikti nemažai paprastų patarimų, kuriais galite pasinaudoti, bet prieš tai Jums reikia atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kur naudojama elektros energija?
  • Kada naudojama elektros energija?
  • Kokiam tikslui naudojama elektros energija?
  • Kokius alternatyviuosius energijos būdus būtu galima pritaikyti įmonėje?
  • LED sistemų savybės ir kokybė

Siekdami Jums padėti  naudoti energiją optimaliau ir padidinti Jūsų įmonės konkurencingumą sumažinus sąskaitas už elektros energiją, pateikiame informaciją apie energijos taupymą pagal Jūsų verslo šakas.

Mūsų patirtis rodo, kad nuosekliai laikantis šių patarimų energijos sąnaudos be didesnių investicijų gali sumažėti iki 15%. 

Pateikiame vartotojų organizacijų, asociacijų, agentūrų ir panašių įstaigų kontaktinę informaciją, kur pateikiama informacija apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Valstybinė energetikos inspekcija

Vairāk sadaļu