Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra nutolę gaminantys vartotojai?

Tai vartotojai, gaminantys ir naudojantys elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių skirtinguose geografiniuose taškuose. Visas gaminamas elektros energijos kiekis pateikiamas į elektros tinklus.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai?

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Kiekvieną mėnesį ESO tinkle yra skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas, todėl galimi keli atsiskaitymo scenarijai:

 • A. Jeigu pagamintas kiekis didesnis, nei suvartotas – likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį.

Pvz. Juozas balandžio mėnesį pagamino 100kWh, o suvartojo 80kWh. Šiuo atveju klientas už 80kWh atsiskaito pagal gaminančio vartotojo pasirinktą planą, o 20kWh, kurie buvo nepanaudoti, persikelia į ateinantį gegužės mėnesį.

 • B. Jeigu pagamintas kiekis yra mažesnis, nei suvartotas ir nėra pasaugotos elektros energijos tinkle.

Pvz. Juozas balandžio mėnesį pagamino 100kWh, tačiau suvartojo 120kWh ir saugomos elektros energijos kiekis (rezervas) yra 0kWh. Tokiu atveju, Juozas 20kWh turės nusipirkti už standartinę elektros energijos kainą, kurią yra sutaręs su savo nepriklausomu elektros energijos tiekėju. Už 100kWh, kurias panaudos, Juozas atsiskaitys pagal pasirinktą gaminančio vartotojo planą.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kokie gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdai?

Saulės elektrinės pagamintą elektros energiją, kurios gaminantys vartotojai iškart nesunaudojo, gali tiekti į tinklą, o jos prireikus – susigrąžinti, sumokant mokestį. Tokią paslaugą teikia ESO, taikydama žemiau pristatomus atsiskaitymo būdus.

 • Atsiskaitymas už atgautą energiją. Geriausias saulės elektrinės atveju, kai momentinis vartojimas yra 30% ir daugiau.
 • Atsiskaitymas už įrengtą elektrinės galią. Naudojamas, kai momentinis vartojimas mažesnis, nei 30% arba jo nėra (saulės parko atveju).
 • Atsiskaitymas mišriu būdu. Už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW).
 • Atsiskaitymas kilovatvalandėmis. Geriausias, kai integruota elektrinės galia yra ~30% didesnė nei kliento suvartojimai.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kokie gaminančio vartotojo atsiskaitymo planai?

Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas gali būti keičiamas ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėn. Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą, turėtų pateikti prašymą el. paštu: info@eso.lt. Prašymo formą rasite čia.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas yra elektros energijos supirkimas arba perkėlimas?

Jūsų elektros energijos kiekis, sukauptas nuo šių metų balandžio 1 d., iki sutarties nutraukimo datos, gali būti:

 • perkeltas naujam elektros energijos ar garantiniam tiekėjui. Jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia, kiekis perkeliamas automatiškai;
 • baigiantis kaupiamajam laikotarpiui, kiekis į naują laikotarpį nėra perkeliamas.* Tiekėjas moka kompensaciją vartotojui.

 

Kompensacija, Jūsų elektros energijos sukauptam kiekiui, gali būti taikoma šiais atvejais:

 • jei gaminantis vartotojas, nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos, iki kitų metų kovo 31 dienos, į elektros tinklus patiekė didesnį elektros energijos kiekį, nei suvartojo;
 • jei gaminantis vartotojas  keičia elektros energijos tiekėją savo objektui;
 • jei gaminantis vartotojas nutraukia sutartį su tiekėju ar garantiniu tiekėju.

Kompensacijos vertę nustatome pagal vartotojo ir Tiekėjo (arba Garantinio tiekėjo) sutartyje numatytą tvarką ir sąlygas. „Elektrum Lietuva“ vartotojui kompensuoja, mokėdamas už teigiamą elektros energijos kiekį, kainą, kuri yra lygi praėjusio mėnesio „Nord Pool“ NPS LT kainų zonos vidutinei elektros energijos kainai.

*Norint gauti kompensaciją, privaloma pateikti prašymą elektros energijos tiekėjui iki sutarties nutraukimo dienos. Kitu atveju, bus laikoma, kad kiekis gali būti perkeliamas naujam tiekėjui.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Dabar turiu dviejų laiko zonų tarifą. Ar kažkas keičiasi įsigijus elektrinę iš saulės parko?

Šiandien gaminantys vartotojai ir nutolę gaminantys vartotojai trūkstamą elektros energiją gali pirkti tik vienos laiko zonos tarifų planu, remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 171 punktu. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d. gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita galės būti vykdoma ir dviejų bei keturių laiko zonomis.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Ar įsigijus ar išsinuomojus elektrinę saulės parke bus keičiamas skaitiklis?

Pasirašius naują gaminančio vartotojo elektros pirkimo – pardavimo sutartį, Jums ESO įrengs nemokamą išmanųjį dvipusį skaitiklį. Išmanusis dvipusis skaitiklis kiekvieną mėnesį automatiškai nuotoliniu būdu nuskaito saulės parko gamybos ir kliento suvartojimo rodmenis, todėl klientas savo sąskaitoje matys:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio);
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Vairāk sadaļu