Informuojame „Elektrum Lietuva“ klientus, kad Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pakeitimus ir pratęsus nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo terminą, antrajam liberalizavimo etapui priskirti gyventojai turite teisę iki 2022 m. birželio 30 d. gauti elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo.

Reaguodami į priimtus įstatymo pakeitimus, antrojo elektros rinkos liberalizavimo etapo gyventojams, pasirašiusiems elektros pirkimo–pardavimo sutartis su nepriklausomu tiekėju „Elektrum Lietuva“ tiekimui nuo 2022 m. sausio 1 d., elektrą tiekti pagal sudarytą sutartį pradėsime nuo 2022 m. liepos 1 d. Kitos sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti. 

Jeigu gyventojai nenori, kad elektros tiekimo pradžios terminas jiems būtų perkeltas, jų prašoma iki gruodžio 15 d. informuoti mus apie tai el. paštu info@elektrum.lt arba telefonu 8 700 77000.

Jeigu gyventojai sutinka su siūlomu tiekimo pradžios termino perkėlimu, jiems jokių veiksmų imtis nereikia, elektros tiekimo pradžios terminas bus perkeltas automatiškai.

Antrojo elektros rinkos liberalizavimo etapo gyventojai, kuriems elektrą jau tiekia nepriklausomas tiekėjas „Elektrum Lietuva“, taip pat turi teisę grįžti į visuomeninį tiekimą. Norėdami pasinaudoti šia teise gyventojai turėtų nutraukti elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir pasirašyti naują sutartį su visuomeniniu elektros tiekėju. Taip pat jiems tektų grąžinti iki sutarties nutraukimo dienos faktiškai suteiktą nuolaidą (planui „Elektrum Stabilus").

Jeigu gyventojai nepageidauja pasinaudoti šia galimybe, jiems nereikia imtis jokių veiksmų, „Elektrum Lietuva“ ir toliau užtikrins sklandų elektros tiekimą pagal galiojančią sutartį.

Gyventojams nusprendus iki 2022 m. birželio 30 d. elektros energiją pirkti iš visuomeninio tiekėjo, pasibaigus šiam periodui, vėl reikės pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Tad kviečiame iš anksto pasirašyti elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju „Elektrum Lietuva“ elektros tiekimui nuo 2022 m. liepos 1 d. Maloniai pagelbėsime tai padaryti, kviečiame kreiptis el. paštu info@elektrum.lt arba telefonu 8 700 77000.