Dažniausiai užduodami klausimai

Iki kada ir kur reikia deklaruoti suvartojimo duomenis?

Suvartojimo duomenis reikia deklaruoti iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

  • Neautomatiniams skaitikliams – „Elektrum Lietuva“ savitarnos svetainėje, adresu: www.elektrum.lt. Deklaravimo instrukciją rasite čia.
  • Automatiniams – viskas vyksta automatiškai, papildomo Jūsų įsitraukimo nereikia.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Jeigu turime neautomatinį skaitiklį ir nedeklaruosime suvartojimų?

Jei nedeklaruojate suvartojimų, tai Vidurkis bus skaičiuojamas vadovaujantis „naudojimosi AB ESO gamtinių dujų sistema“ taisyklių priedu Nr. 2. Kiekvienam konkrečiam nebuitiniam vartotojui vidurkis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį (mėnesiui) apskaičiuojamas pagal paskutinių 3 metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dujų kiekių vidurkį, įvertinant faktinį tos dujų skirstymo sistemos (toliau – DSS) pateiktą kiekį.

Užfiksavus permoką grąžinimas bus daromas į einamąjį mėnesį, tačiau ne didesniam kiekiui nei to Sistemos naudotojo visas suvartotas kiekis per nurodytą periodą konkrečioje DSS (esant didesniam kiekiui, grąžinimas būtų atliekamas per kelis būsimus periodus atsižvelgiant į suvartojimą toje DSS).

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Jei klientas blogai deklaravo dujų skaitliuko duomenis?

Koreguoti skaitliukų rodmenis gali tik skirstymo tikslų operatorius (ESO), reikia elektroniniu laišku pateikti skaitiklio korekcijas Jūsų nepriklausomam tiekėjui. ESO Dujų periodas yra uždaromas III-ią d.d.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Jei nieko nesuvartojome, ar vis tiek turime deklaruoti duomenis?

Taip, net ir nesant vartojimui, vis tiek reikia deklaruoti, tokiu atveju nurašome tą patį skaitiklio parodymą ir suvartojimas bus 0.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Jei viršysiu vartojimo pajėgumus?

Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į Jūsų suvartojamą energijos kiekį – metams laiko. Jei pasibaigus laikotarpiui paaiškėja, jog faktinis gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuoti papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį. Daugiau informacijos galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas atsako už vartotojo dujų sistemos priežiūrą?

Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių 56–57 punktų reikalavimuose įtvirtinta, kad vartotojų sistemų eksploatavimą užtikrina ir už jų patikimumą, saugų eksploatavimą, naudojimą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams atsako tų sistemų savininkai ar valdytojai (toliau – vartotojai). Vartotojų sistemas eksploatuojantys asmenys turi užtikrinti patikimą, saugų vartotojo sistemos eksploatavimą, vartotojų sistemų atitiktį teisės aktų reikalavimams, operatyviai šalinti gedimus, saugoti aplinką. Dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai turi būti eksploatuojami ir naudojami vadovaujantis gamintojų nurodymais ir dokumentacija.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kur kreiptis dėl gamtinių dujų kokybės ir įvykus gedimams?

  • Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kokybę užtikrina sistemos operatoriai. Už skirstomąjį tinklą atsakingas ESO, už perdavimo sistemą – Ambergrid.
  • Elektros energijos tiekimo sutrikimų klausimais reikėtų kreiptis į ESO, gedimų registravimo telefono numeriu 1852.
  • Dujų avarinės tarnybos telefono numeris – 1804.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Vairāk sadaļu