Elektrum

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra elektros rinkos liberalizavimas ir kodėl jis vyksta?

Elektros rinkos liberalizavimas yra valstybės vykdomas elektros energijos dereguliavimas, kai vartotojai laisvai renkasi norimą nepriklausomą tiekėją. Suteikiama galimybė Jums patiems nuspręsti, kas geriausiai atitinka Jūsų asmeninius lūkesčius bei poreikius.

Lietuva, stodama į Europos Sąjungą, įsipareigojo panaikinti elektros energijos rinkos monopolį, todėl tiek buitiniams elektros vartotojams, tiek verslo klientam rinkoje buvo suteikta teisė rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas yra nepriklausomas elektros energijos tiekėjas?

Nepriklausomas tiekėjas – įmonė, tiekianti elektros energiją vartotojams ir turinti teisę verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Ar visi elektros vartotojai gali keisti tiekėją?

Kiekvienas elektros vartotojas turi teisę pasirinkti, iš ko jis nori pirkti elektros energiją, nebūtina laukti Jums priskirto liberalizacijos etapo.  Dabar yra puikus metas pasitikrinti dabartinio tiekėjo kainą ir prisijungti prie nepriklausomo elektros energijos tiekėjo „Elektrum Lietuva“, turinčio produktų, padėsiančių optimizuoti patiriamas išlaidas elektros energijai. Visuomeninis tiekėjas nutraukia elektros energijos tiekimą vartotojams nuosekliai 3 etapais:

I etapas – patenka buitiniai vartotojai, suvartojantys ne mažiau kaip 5000 kWh per metus. Jie nepriklausomą elektros energijos tiekėją turėjo pasirinkti iki 2020 m. gruodžio 10 d.

II etapas – patenka buitiniai vartotojai, suvartojantys mažiau nei 5000, bet daugiau nei 1000 kWh per metus. Jie nepriklausomą elektros energijos tiekėją turės pasirinkti iki 2022 m. liepos 1 d.

III etapas – patenka buitiniai vartotojai, suvartojantys 1000 kWh per metus. Jie nepriklausomą elektros energijos tiekėją turės pasirinkti iki 2026 m. 

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kas yra garantinis tiekimas?

Tai elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, kurią teiks ESO tuo atveju, jeigu iki nurodyto laiko nepasirinksite nepriklausomo tiekėjo:

  • nustatytu laiku nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, garantinis tiekimas Jums prasidės automatiškai, persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su ESO pagrindu arba, jei tokios sutarties neturite, pagal ESO viešai skelbiamas garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygas. Jokių papildomų veiksmų dėl sutarties su ESO sudarymo Jums atlikti nereikės.

Garantinio tiekimo kaina bus perskaičiuojama kas mėnesį, atsižvelgiant į praėjusio mėnesio vidutinę biržos kainą, susiformavusią Lietuvos kainų zonoje, ir pritaikant koeficientą 1,15. Papildomai su ESO turėsite atsiskaityti už tinklo paslaugas – elektros energijos persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, ši paslauga teikiama laikinai – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Jei per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą teikiantis ESO įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą. Apie elektros energijos tiekimo nutraukimą garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki nutraukimo dienos.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Kokius klientų duomenis ESO perdavė nepriklausomiems tiekėjams?

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. perdavė nepriklausomiems tiekėjams į II etapą patenkančių klientų kontaktinius duomenis, kad elektros tiekėjai galėtų pateikti savo pasiūlymus.

Tiekėjams perduoti šie duomenys:

  • klientui priklausančio objekto numeris ir adresas;
  • telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuos klientas pateikė sudarydamas sutartį su visuomeniniu tiekėju;
  • per mėnesį objekte suvartojamos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.).

Klientai turėjo teisę nesutikti, kad jų duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams, ir informuoti apie nesutikimą ESO ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) nuo 2022 m. birželio 1 d. perdavė nepriklausomiems tiekėjams į III etapą patenkančių klientų kontaktinius duomenis, kad elektros tiekėjai galėtų pateikti savo pasiūlymus.

Tiekėjams perduoti šie duomenys:

  • klientui priklausančio objekto numeris ir adresas;
  • telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuos klientas pateikė sudarydamas sutartį su visuomeniniu tiekėju;
  • per mėnesį objekte suvartojamos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.).

Klientai turėjo teisę nesutikti, kad jų duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams, ir informuoti apie nesutikimą ESO ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 31 d.

Nepriklausomi tiekėjai gautus duomenis naudoja sudarydami elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.

Ar šis klausimas buvo naudingas?

Vairāk sadaļu